Palvelemme arkisin klo 10-15

Muutostyöt

HUOM! Luethan nämä ennen ilmoituksen tekemistä.

Huoneiston muutostöiden ja remontoinnin tekemisen tapa on muuttunut lainsäädännön muutosten vuoksi. Siksi on erittäin tärkeää, että noudatat tämän sivun uusia ohjeita. Lue koko sivu, Muutostöiden ohje ja Asbestiohje ennen muutostyöilmoituksen tekemistä. Muista, että muutostöitä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt lähettämäsi muutostyöilmoituksen ja antanut muutostöille luvan.

Osakkeen omistajan tai hänen valtuuttamansa on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiölle, mikäli huoneistossa suoritetaan kunnossapitotöitä tai muutostöitä. Muutostyöilmoitukseen on liitettävä ilmoituksessa pyydettyjen tietojen lisäksi riittävät selvitykset suunnitelluista toimenpiteistä kuten esimerkiksi piirustukset, suunnitelmat ja työselostus. Muista liittää mukaan mahdollisimman tarkka selvitys työn suorittamisesta ja tekijöistä, jotta lisäselvitysten tarve vähenee ja ilmoituksen käsittely nopeutuu. Ilmoituksen käsittelyaika on 2-4 viikkoa.

Kun ilmoitettu muutostyö on hyväksytty tehtäväksi, saa osakas siitä tiedon kirjallisesti ilmoituksessa antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tässä yhteydessä ilmoitetaan myös taloyhtiön puolesta tehtävät valvonnat. Osakas saa työstä loppukatselmuksen jälkeen loppuraportin sekä laskun työhön liittyvistä selvitys- ja valvontakustannuksista.

Lataa ja lue seuraavat kaksi tarkempaa ohjetta ennen muutostyöilmoituksen jättämistä!

  1. Muutostyön ohje
  2. Asbestiohje

Kun olet täyttänyt muutostyöilmoituksen tarvittavat kohdat, muista lähettää lomake.

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on annettu lupa!

Jätä muutostyöilmoitus